بایگانی دسته: نظریه های شخصیت

نظریه میان فردی هاری استک سالیوان

هاری استک سالیوان، معتقد بود افراد شخصیت خود را در بستر اجتماعی پرورش می دهند. او باور داشت که انسان ها بدون افراد دیگر هیچ شخصیتی نخواهند داشت. نظریه میان فردی سالیوان بر اهمیت مراحل مختلف رشد، یعنی نوباوگی، کودکی، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای نظریه میان فردی هاری استک سالیوان بسته هستند

نظریه تکاملی شخصیت دیوید باس

چارلز داروین(۱۸۵۹) نظریه تکامل نوین را پایه ریزی کرد. خدمت عمده داروین توضیحی بود در مورد اینکه چگونه تکامل از طریق انتخاب(طبیعی و جنسی) و تصادف عمل می کند. تصادف عمدتا از طریق جهش ژنتیکی روی می دهد. ما در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای نظریه تکاملی شخصیت دیوید باس بسته هستند

نظریه عاملی زیستی هانس آیزنک

آیزنک نظریه عاملی خیلی شبیه به نظریه مک کری و کاستا به وجود آورد، ولی او اصولا طبقه بندی خود را بر مبنای تحلیل عاملی و زیست شناسی استوار کرد و به جای پنج بعد شخصیت، فقط سه بعد ۱) … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای نظریه عاملی زیستی هانس آیزنک بسته هستند

نظریه روابط شی کلین

نظریه روابط شی[۱] ملانی کلین، بر مشاهدات دقیق کودکان خردسال استوار بود. برخلاف فروید که بر ۴ تا ۶ سال اول زندگی تاکید کرد، کلین بر ۴ تا ۶ ماه اول پس از تولد تاکید نمود. او اصرار داشت که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای نظریه روابط شی کلین بسته هستند

نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان

شخصیت هنگامی ظهور می کند که آدمی در ارتباط با فرد یا افراد دیگر، از خود رفتاری نشان می دهد. سالیوان نظریه های مبتنی بر غریزه را قبول ندارد، ولی منکر اهمیت وراثت نیست. سالیوان تجارب اجتماعی را حتی در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان بسته هستند

ویکتور فرانکل : معنا جویی

انسان واکنش خود را در برابر رنجها و سختی های نا خواسته ولی پیش آمده و شرایط محیطی خود انتخاب می کند و هیچ کس را جز خود او یارای آن نیست که این حق را از او بازستاند. معنا … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای ویکتور فرانکل : معنا جویی بسته هستند

رولو می : موضع وجودی تحلیلی

وجود گرایی چیست؟ طرفداران این فلسفه بویژه طرفداران کیگارد میگفتند حقیقت نمیتواند جدا از تجربه انسانی باشد و حقیقت را فقط با ادراک شخص از  آن می توانیم بشناسیم. می مدعی بود بینش کیگارد در این رابطه، طرز فکر بشر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای رولو می : موضع وجودی تحلیلی بسته هستند

اریک برن : نظریه تحلیل تبادلی

برای برن نقطه شروع وقتی بود که دو نفر به هم می رسند و یکی از آنها سر صحبت را با دیگری باز می کند. او این مواجهه را محرک رفتار متقابل می دانست و واکنش طرف مقابل را پاسخ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای اریک برن : نظریه تحلیل تبادلی بسته هستند

هنری موری

هنری موری رویکردی را به شخصیت طراحی کرد که نیروهای هشیار و ناهشیار؛ تاثیر گذشته، حال و آینده؛ و تاثیر عوامل فیزیولوژیکی و جامعه شناختی را در بر می گیرد. موری تحت تاثیر روان کاوی فروید قرار داشته است. اما … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای هنری موری بسته هستند

آزادی یا امنیت، تعارض بنیادی انسان : اریک فروم

ما به صورت انعطاف ناپذیر، توسط نیروهای غریزی زیستی شکل نمی گیریم. فروم معتقد بود که شخصیت تحت تاثیر نیروهای اجتماعی و فرهنگی که در محدوده فرهنگ بر انسان تاثیر می گذارند و نیروهای کلی که در طول تاریخ بر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نظریه های شخصیت | دیدگاه‌ها برای آزادی یا امنیت، تعارض بنیادی انسان : اریک فروم بسته هستند