بایگانی دسته: روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی وارد کار می شود: کاربردآن در محیط کار و کارآفرینی

محیط های کاری زمینه های اجتماعی هستند. زمینه هایی که افراد در آنها ساعت های زیادی در روز باهم تعامل دارند. نگرش های مربوط به کار: ماهیت و اثرات رضایت شغلی رضایت شغلی: علت های آن بیشتر افراد معتقدند از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای روان شناسی اجتماعی وارد کار می شود: کاربردآن در محیط کار و کارآفرینی بسته هستند

روان شناسی اجتماعی در عمل: کاربردآن در حقوق و بهداشت

روان شناسی اجتماعی و نظام حقوقی بازجویی های پلیس بهترین راه بازجویی از مظنون چیست؟ ما ترجیح می دهیم که پلیس از رویکرد استنطاقی، یعنی جستسجوی کشف حقیقت استفاده کند تا اینکه بخواهد از رویکرد هماوردی، یعنی سعی برای اثبات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای روان شناسی اجتماعی در عمل: کاربردآن در حقوق و بهداشت بسته هستند

پیامدهای تعلق داشتن

ما همه به گروه ها می پیوندیم. بعضی از گروه ها موقتی هستند و برای تحقق هدف های خاصی به وجود می آیند. گروه های دیگر ماهیتا بسیار بادوام تر بوده و بر موضوع و فعالیت های بسیار متفاوتی متمرکز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای پیامدهای تعلق داشتن بسته هستند

پرخاشگری: ماهیت، علل و کنترل آن

دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری نقش عوامل زیست شناختی: از غریزه تا چشم انداز تکاملی این گونه نظریه ها معتقدند که خشونت انسان ناشی از تمایلات ذاتی به پرخاشگری است که معروف ترین آنها فروید می باشد. دیدگاه مشابه لورنز(۱۹۷۴) … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای پرخاشگری: ماهیت، علل و کنترل آن بسته هستند

رفتار جامعه پسند: کمک کردن به دیگران

رفتار جامعه پسند یعنی هر رفتاری که به دیگران سود برساند. این اصطلاح درباره اعمالی به کار می رود که هیچ سود مستقیمی به فرد نمی رساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی نیز باشد. نوع دوستی مشخصا به معنی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای رفتار جامعه پسند: کمک کردن به دیگران بسته هستند

نفوذ اجتماعی: تغییر دادن رفتار دیگران

نفوذ اجتماعی یعنی تلاش از سوی یک یا بیش از یک فرد برای تغییر دادن نگرش ها، باورها، ادراک ها یا رفتارهای یا افراد دیگر. همرنگی یعنی فشار برای رفتار کردن به شیوه هایی که از سوی گروه یا جامعه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای نفوذ اجتماعی: تغییر دادن رفتار دیگران بسته هستند

روابط نزدیک: خانواده، دوستان، عشاق و همسران

روابط وابستگی متقابل با خانواده و دوستان در برابر تنهایی وابستگی متقابل ویژگی مشترک همه روابط نزدیک است. وابستگی متقابل به یک ارتباط میان فردی اطلاق می شود که در آن دو فرد به طور مداوم بر زندگی های یکدیگر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای روابط نزدیک: خانواده، دوستان، عشاق و همسران بسته هستند

دیدن، خوش آمدن، آشنا شدن

انسان ها انگیزه دارند که با یکدیگر پیوند برقرار کنند. ما از لحاظ نوعی نیاز دلبستگی، یعنی نیاز به ارتباط یافتن با هم قطاران، به صورتی دوستانه با یکدیگر تعاون داریم. ما انتخاب می کنیم که با بعضی ها باشیم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای دیدن، خوش آمدن، آشنا شدن بسته هستند

پیش داوری: علت ها، معلول ها و درمان

ماهیت و منشا تصور قالبی، پیش داوری و تبعیض تصورات قالبی به عنوان جز شناختی نگرش نسبت به یک گروه اجتماعی در نظر گرفته می شوند و شامل باورهایی درباره اینکه یک گروه خاص چگونه است، هستند. پیش داوری جز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای پیش داوری: علت ها، معلول ها و درمان بسته هستند

خود: فهمیدن اینکه من کی هستم

اینکه ما درباره خودمان چگونه می اندیشیم، نه تنها بر انتخاب ها و رفتارهای ما اثر دارد، بلکه به عنوان نقطه مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با آنهاست. اندیشیدن درباره خود: هویت شخصی در برابر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در روان شناسی اجتماعی | دیدگاه‌ها برای خود: فهمیدن اینکه من کی هستم بسته هستند