اگر اختلال شخصیت مرزی (BPD) را تجربه می‌کنم، چه زمانی باید به دکتر مراجعه کنم؟

اگر شما یا شخصی که می شناسید مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است یا مشکوک به داشتن اختلال شخصیت مرزی است، مهم است که به دنبال کمک باشید.

منبع: Healt Direct / ترجمه: دکتر پیمان دوستی

در زمان‌های زیر، بیشتر از هر زمانی نیاز به ملاقات با دکتر خود را دارید:

در بحران

نشان دادن علائم پریشانی عاطفی (بسیار غمگین، عصبانی یا مضطرب بودن)

به خود آسیب رساندن

فکر کردن یا صحبت کردن در مورد خودکشی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در معرض خطر زیاد خودآزاری و خودکشی هستند، اگرچه همه افراد مبتلا به این اختلال به خود آسیب نمی‌رسانند. اگر شما یا شخصی که می شناسید مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و فکر می کنید خطر فوری خودکشی وجود دارد، لطفا با اورژانس تماس بگیرید و آمبولانس بخواهید. تا زمان رسیدن کمک، تنها نمانید.


این مطلب مربوط به تالار اختلال شخصیت مرزی می‌باشد