فاجعه پنداری و استرس ادراک شده در بهبودیافتگان بیماری کووید-۱۹ (کرونا ویروس)

در یک برنامه پژوهشی که توسط دکتر پیمان دوستی، نرگس حسینی نیا، پگاه دوستی و شبنم دوستی بر روی ۹۷ نفر از بهبودیافتگان بیماری مربوط به ویروس کرونا (کووید-۱۹) صورت گرفت، مشخص گردید که برخی آثار روانشناختی ابتلا به ویروس کرونا تا دست کم چندماه پس از بهبودی نیز باقی خواهد ماند.

مشارکت کنندگان در این مطالعه به سه گروه ۱) افراد بدون مشکلات تنفسی و بدون نیاز به بستری، ۲) افراد دارای مشکلات تنفسی اما بدون نیاز به بستری، و ۳) افراد دارای مشکلات تنفسی و بستری شده، تقسیم شدند. یافته ها نشان داد دو گروهی که بیماری را به شکل شدیدتر تجربه کرده بودند، حتی چندماه پس از بهبودی نیز، فاجعه پنداری بیشتری را نسب به گروهی که بیماری را به شکل خفیف تجربه کرده بودند، از خود نشان دادند. دیگر یافته این مطالعه نشان داد هر سه گروه بدون تفاوت معنادار، استرس ادراک شده بالاتری نسبت به جمعیت عمومی دست کم تا چند ماه پس از بهبودی از خود نشان دادند. این یافته ها بیان گر این است که احتمالا آثار روانشناختی ابتلا به ویروس کرونا طولانی مدت باشد.

برای دریافت فایل کامل این مقاله، اینجا را کلیک کنید

چنانچه می خواهید به این نتایج در مقاله خود استناد کنید، می توانید به شکل زیر رفرنس دهید:

Dousti P., Hosseininia N., Dousti P. & Dousti S. (2021). Comparison of Catastrophizing and Perceived Stress in Three Groups of COVID-19 Patients Recovered. International Journal of Indian Psychology۹(۲), ۵۴۰-۵۴۶٫

Dousti P., Hosseininia N., Dousti P. & Dousti S. (2021). Comparison of Catastrophizing and Perceived Stress in Three Groups of COVID-19 Patients Recovered. International Journal of Indian Psychology۹(۲), ۵۴۰-۵۴۶٫ DIP:18.01.056.20210902, DOI:10.25215.0902.056