پیمان دوستی در برنامه چراغ مطالعه (شبکه چهار سیما)

مورخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹، دکتر پیمان دوستی در برنامه “چراغ مطالعه”‌ که از شبکه چهار سیما پخش می شود، به گفتگویی انتقادی و چالش بر انگیز پیرامون کتاب “مبارزه بی پایان” با مجری برنامه آقای کوروش علیانی پرداخت.

در این گفتگو، مجری برنامه به سوال هایی چالش برانگیز پیرامون این کتاب پرداخت و دکتر پیمان دوستی به عنوان نویسنده کتاب “مبارزه بی پایان”، سعی کرد به این پرسش ها پاسخ دهد. شایان ذکر است که کتاب مبارزه بی پایان یک کتاب خودیاری است که به افراد آموزش می دهد چطور پذیرای هیجانی به نام اضطراب باشند و در عین حال زندگی غنی و ارزشمدار خود را دنبال کنند.

برنامه چراغ مطالعه سعی دارد به سراغ نویسندگان شهیر حوزه علوم انسانی برود، با نویسندگان پیرامون کتاب هایشان به بحث بپردازد و سوال های سختی را از آنها بپرسد. این برنامه روزهای شنبه ساعت ۹ شب از شبکه چهار سیما پخش می شود.