انتشار مقاله جدید در خصوص کرونا ویروس

با توجه به شیوع ویروس کرونا از اسفند ۱۳۹۸ در ایران، تیم پژوهشی کلینیک روان شناسی آوای دوستی در خصوص ویژگی های روانشناختی مردم جامعه در این زمان اقدام به انجام پژوهشی نمود تا در شرایط بحران، نتایج این مقاله مورد استفاده متخصصین حوزه سلامت روان قرار گیرد.
این مقاله با نام “مقایسه نشخوار ذهنی، احساس درماندگی، و بزرگنمایی در سنین مختلف و رابطه آنها با سبک‌های مقابله‌ با استرس در بازدید کنندگان یک وب سایت سنجش وضعیت روانی طی هفته اول شیوع کرونا ویروس” توسط مجله علمی پژوهشی “دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی” مورد پذیرش قرار گرفت.
این پژوهش توسط پیمان دوستی، نرگس حسینی نیا، گلناز قدرتی، و محمد اسماعیل ابراهیمی صورت گرفت.