رونمایی از کتاب نظریه چارچوب ارتباطی (RFT)

در حاشیه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ پیمان دوستی از این نمایشگاه بازدید کرد و با مجید اقبالی، مدیر انتشارات امین نگار، دیدار نمود.

محور اساسی گفت و گوهای این نشست، رونمایی از کتاب یادگیری RFT در تابستان ۱۳۹۸ بود.

شایان ذکر است، این کتاب که کاربست بالینی نظریه چارچوب ارتباطی را توضیح می دهد، توسط دکتر نیکلاس ترنیکه نوشته شده و با اجازه نامه کتبی توسط پیمان دوستی، ترجمه گردیده است.