پیمان دوستی میهمان ویژه و سخنران در دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی

برخی از اظهارات پیمان دوستی در دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی

جمعه ۳ دی ۱۳۹۵

پیمان دوستی در دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد با اشاره به این موضوع که تعریف واحدی از اخلاق وجود ندارد و تعریف اخلاق در فرهنگ ها و بافتارهای مختلف می تواند متفاوت باشد، به مواردی در خصوص رشته روان شناسی و مشاوره اشاره کرد. وی در خصوص اخلاق در بین روان شناسان و مشاوران اظهار کرد: همان طور که مستحضر هستید هیچ تعریف واحدی از اخلاق وجود ندارد و در اینجا فقط به یک بعد پرداخته می شود. پیمان دوستی اظهار کرد: یک روان شناس یا مشاور موظف است تا نگاهی غیر قضاوت گرانه به مراجعین خود داشته باشد. روان شناسان و مشاوران قبل از هرچیز باید بتوانند کمی از قضاوت های ذهنی خود فاصله بگیرند تا بتوانند نسبت به مراجعین خود پذیرش غیر مشروط داشته باشند. وی افزود آمیخته شدن با افکار و قضاوت های ذهنی  می تواند در روند مشاوره یا درمان تاثیر بگذارد و مانعی برای برقراری رابطه مشاور-مراجع ایجاد کند.

پیمان دوستی ضمن اشاره به این موضوع که ارزشی تحت عنوان درست یا غلط برای افراد وجود ندارد گفت: البته بعضی از رفتارها به طور روشن خلاف ارزش های جامعه می باشند. وی در پایان به این نکته اشاره کرد که روان شناسان و مشاوران، وظیفه دارند تا بدون هرگونه نگاه قضاوت گرانه و با پذیرش غیر مشروط، به مراجعین در خصوص حرکت در مسیر ارزش هایشان کمک کنند.

.