آزمون سنجش احساس خود-ارزشمندی

آزمون سنجش احساس خود-ارزشمندی توسط دوستی و حسینی نیا (۱۳۹۹) ساخته شد. نمره گزاری این آزمون به صورت یک طیف لیکرت ۵ درجه‌ای از گزینه های هرگز تا همیشه می‌باشد. نمره کلی این آزمون عددی بین ۲۶ تا ۱۳۰ است که احساس خود-ارزشمندی شما را مورد سنجش قرار می‌دهد. این ابزار چهار خرده مقیاس شامل ۱)‌ روابط بین فردی، ۲) پذیرش خود، ۳) احساس شایستگی، و ۴) معنای زندگی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. در مطالعه دوستی و حسینی نیا (۱۳۹۹)، آلفای کرونباخ برای نمره کلی احساس خود ارزشمندی ۰/۹۶، برای روابط بین فردی ۰/۸۹، برای پذیرش خود ۰/۹۱، برای احساس شایستگی ۰/۸۶، و برای معنای زندگی ۰/۹۴ به دست آمد که نشان از قابل اعتماد بودن این ابزار برای استفاده در کارهای پژوهشی می‌باشد.

پس از پاسخ به این آزمون، نتیجه بلافاصله به شما نمایش داده می‌شود

آزمون سنجش احساس خود ارزشمندی

داوطلب گرامی

لطفا در خصوص هر سوال، گزینه ای که در ۶ ماه گذشته بیشتر با وضعیت حال شما همخوان بوده است را انتخاب نمایید.

می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.

درباره دکتر پیمان دوستی

پیمان دوستی: دکتری تخصصي روانشناسی، مدیر مرکز روانشناسی آوای دوستی، مربي پذيرش و تعهد درماني(درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)، مولف و مترجم كتاب هاي اكت، درمانگر اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
این نوشته در پرسشنامه ها و ابزارهای پژوهش ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.