کتاب یادگیری RFT

800,000 ریال

توضیحات

کتاب حاضر،‌ اصول زیربنایی نظریه چهارچوب ارتباطی را به همراه کاربست های بالینی آن با تاکید ویژه ای بر پذیرش و تعهد درمانی (ACT) توضیح می دهد. این کتاب نگاه جامعی بر رفتار گرایی معاصر و تحلیل رفتار مدرن دارد و به زیبایی پیوندی بین مبانی نظری و کاربست های بالینی ایجاد می کند.

اطلاعات بیشتر

نام دیگر:

مروری بر رفتارگرایی معاصر و تحلیل رفتار مدرن

نویسنده:

دکتر نیکلاس ترنیکه

مترجم:

دکتر پیمان دوستی

مخاطب:

متخصصین روانشناسی در حوزه موج سوم رفتار درمانی

دسته بندی موضوعی:

روانشناسی

رویکرد نگارش:

نظریه چهارچوب ارتباطی