کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی

450,000 ریال

توضیحات

کتاب حاضر مهارت های زندگی را بر اساس یکی از جدیدترین مدل های روان شناسی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بیان می کند. هر فصل کتاب سراسر تمرین است و می تواند به عنوان یک کتاب خود خوان مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر

نویسنده:

دکتر پیمان دوستی

دسته بندی موضوعی:

روانشناسی

رویکرد نگارش:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت

نوع کتاب:

خودیاری

مخاطب:

هرکس که قصد دارد مهارت های ده گانه زندگی را با یکی از نوین ترین شیوه های روانشناسی فراگیرد.