کتاب مبارزه بی پایان

250,000 ریال

توضیحات

کتاب حاضر یک کتاب خود خوان است که هرکسی می تواند به راحتی از آن استفاده کند. کتاب سراسر تمرین است و به شما کمک می کند تا به وسیله یکی از نوین ترین شیوه های روان درمانی یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مشکلات اضطرابی خود روبرو شوید.

اطلاعات بیشتر

نام دیگر:

کاربرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات اضطرابی

نویسنده:

دکتر پیمان دوستی

دسته بندی موضوعی:

روانشناسی

رویکرد نگارش:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

نوع کتاب:

خود خوان

مخاطب:

همه افرادی که به نوعی با اضطراب و مشکلات اضطرابی روبرو هستند