کتاب راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی

500,000 ریال

توضیحات

کتاب حاضر در فصل اول به توضیح کامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می پردازد. فصل دوم کتاب به تشریح مداخله گروهی پرداخته است. سایر فصول کتاب در هر فصل به موضوع های مختلفی مانند مداخله بر اختلال اضطراب فراگیر، پرخاشگری، وسواس، افسردگی، درد مزمن، کودک و نوجوان، خود افشایی هیجانی، اختلال خواب،‌ باورهای غیر منطقی و …. پرداخته است.

اطلاعات بیشتر

نویسندگان:

دکتر پیمان دوستی، گلناز قدرتی، دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی

دسته بندی موضوعی:

روانشناسی

رویکرد نگارش:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مخاطب:

متخصصین روانشناسی در حوزه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد