ثبت نام در گروه درمانی

 

موضوع و هدف گروه: موضوع این گروه درمانی، اهمال کاری می باشد و مناسب افرادی است که به شیوه های مختلف، برنامه های مهم زندگی خود را دنبال نمی کنند
 شیوه برگزاری و تعداد نفرات حاضر در هر گروه:  هر گروه متشکل از ۹ عضو می باشد که ۲ نفر از آنها روانشناس بوده و به عنوان رهبر و دستیار، در گروه ایفای نقش می کنند. ۷ عضو دیگر گروه، شرکت کنندگان می باشند و روند جلسات به شیوه ای تعاملی پیش می رود که در حین جلسات، اعضا به کمک رهبر و دستیار، تمرین های مربوط به گروه را دنبال می کنند. شرکت در جلسات گروه به انتخاب شما می تواند به شیوه آنلاین یا حضوری باشد.
مدت زمان تشکیل گروه:  ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای/ روزهای شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
زمان شروع هر گروه: پس از ثبت نام، مسئول پذیرش نام شما را در صف انتظار اولین گروه جدید در حال تشکیل قرار می دهد و زمان آن را به صورت تلفنی به شما اطلاع می دهد.
نوع ارزیابی:  در ابتدای اولین جلسه و انتهای آخرین جلسه، از شما به وسیله آزمون های روانسنجی، برخی ارزیابی های مربوط به جنبه های مختلف روانشناختی صورت می گیرد تا میزان تغییرات شما در گروه به صورت عینی قابل مشاهده باشد.
رهبر و دستیار گروه: دکتر پیمان دوستی/ نرگس حسینی نیا
هزینه عضویت در گروه: جلسه ای ۱۰۰ هزار تومان، که در مجموع برای ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای، ۸۰۰ هزار تومان می باشد.

فرم ثبت نام در گروه

لطفا صبر کنید