ثبت نام در گروه درمانی

قبل از ثبت نام، ابتدا به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره گروه، جدول زیر را به دقت مطالعه کنید.

موضوع و هدف گروه: موضوع این گروه درمانی، شیوه های کارآمد روبرو شدن با هیجان هایی مثل غم، اضطراب، ترس، خشم و … است. در این گروه اعضا به کمک یکدیگر و با راهنمایی رهبر و دستیار گروه (دو روانشناس)، به شناسایی راهبردهایی برای رویارویی با هیجان هایشان و همچنین ارزش های اساسی زندگی و شیوه هایی برای متعهدانه دنبال کردن این ارزش ها، می پردازند.
 شیوه برگزاری و تعداد نفرات حاضر در هر گروه:  هر گروه متشکل از ۹ عضو می باشد که ۲ نفر از آنها روانشناس بوده و به عنوان رهبر و دستیار، در گروه ایفای نقش می کنند. ۷ عضو دیگر گروه، شرکت کنندگان می باشند و روند جلسات به شیوه ای تعاملی پیش می رود که در حین جلسات، اعضا به کمک رهبر و دستیار، تمرین های مربوط به گروه را دنبال می کنند. شرکت در جلسات گروه به انتخاب شما می تواند به شیوه آنلاین یا حضوری باشد.
مدت زمان تشکیل گروه:  ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای/ روزهای شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹
زمان شروع هر گروه: پس از ثبت نام، مسئول پذیرش نام شما را در صف انتظار اولین گروه جدید در حال تشکیل قرار می دهد و زمان آن را به صورت تلفنی به شما اطلاع می دهد.
 نوع گروه: گروه با اعضای بسته، یعنی اعضای گروه در تمام مدت ۸ جلسه ثابت بوده و حین جلسات عضوی نمی تواند به گروه اضافه یا از گروه خارج شود.
نوع ارزیابی: در ابتدای اولین جلسه و انتهای آخرین جلسه، از شما به وسیله آزمون های روانسنجی، برخی ارزیابی های مربوط به جنبه های مختلف روانشناختی صورت می گیرد تا میزان تغییرات شما در گروه به صورت عینی قابل مشاهده باشد.
هزینه عضویت در گروه: جلسه ای ۱۰۰ هزار تومان، که در مجموع برای ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای، ۸۰۰ هزار تومان می باشد.
رهبر و دستیار گروه:

فرم ثبت نام در گروه

لطفا صبر کنید
دکتر پیمان دوستی/ نرگس حسینی نیا