اگر می خواهید یکی از مراکز فروش کتاب های ما باشید، فرم زیر را تکمیل کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست نمایندگی فروش کتاب

در اولین سفارش، از هر کتاب تعداد ۲ عدد برای نماینده ارسال می گردد. مبلغ ۲۰ درصد از قیمت روی جلد کتاب به نماینده تخفیف داده می شود. نماینده موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تصویه حساب کتاب های ارسالی اقدام نماید. نماینده موظف است در صورتی که مرکز خدمات روان شناختی آوای دوستی درخواست برگرداندن کتاب های ارسالی را نماید، ظرف ۲ روز کاری نسبت به عودت آنها اقدام نماید.

لطفا صبر کنید