دپارتمان مداخلات روانشناختی

نوبت خود را از طریق سامانه رزرو کنید

بارگذاری...

توجه: چنانچه قصد کنسل کردن نوبت خود را دارید، ۴۸ ساعت زودتر به کلینیک اطلاع دهید، در غیر این صورت تعهدی به عهده کلینیک نمی باشد.

تعرفه مصوب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در سال ۱۳۹۸

دکتری

کارشناسی ارشد یا دانشجوی دکتری

۴۵ دقیقه

۱۳۰۰۰۰ تومان

۹۰۰۰۰ تومان

۶۰ دقیقه

۱۷۵۰۰۰ تومان

۱۲۰۰۰۰ تومان


دسترسی از اتوبان باکری: اتوبان باکری، خروجی اتوبان حکیم شرق، لاین کندرو، پلاک ۱۸، واحد ۱۴

دسترسی از بلوار فردوس: بلوار فردوس غرب، نرسیده به اتوبان باکری، سازمان برنامه مرکزی، خیابان اینانلو، انتهای خیابان فرشته شمالی، اتوبان حکیم، لاین کندرو، ساختمان ملینا، پلاک ۱۸، واحد ۱۴

۴۴۱۰۶۶۷۷ – ۴۴۹۵۸۰۴۷ (۰۲۱) / کلینیک روان شناسی آوای دوستی (دکتر پیمان دوستی)