فرصت های شغلی

مرکز خدمات روانشناسی آوای دوستی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران در حیطه انواعی از خدمات روانشناختی مشغول به فعالیت می باشد. آوای دوستی یک مجموعه در حال توسعه است که ظرفیت هایی برای تکمیل نیروی انسانی دارد. چنانچه تمایل به همکاری با این مجموعه را دارید، فرم زیر را تکمیل نمایید. اطلاعات شما به رویت اعضای هیات مدیره می رسد و در صورت تایید اولیه برای مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته می شود.

لطفا صبر کنید