چالش ها

پیشنهاد ویژه: ثبت نام در کارگاه آموزش ذهن برای شفقت ورزی

آموزش ذهن برای شفقت ورزی به خود/ ۱۲۰ هزار تومان

برای مثال: پیمان دوستی

برای مثال: روان شناسی

لطفا صبر کنید

مرکز خدمات روان شناختی آوای دوستی در راستای تشویق مردم به استفاده از خدمات روانشناختی و ارتقا فرهنگ کتابخوانی، هر ماه یک چالش را مطرح می کند و به تعدادی از شرکت کنندگان در این چالش، جوایزی را اهدا می کند.

چالش اسفند ماه: پیشنهاد شما برای کاهش سطح تنش به هنگام بحران چیست؟ / پاسخ ها مفصل ولی بدون حاشیه پردازی باشد.

جایزه: کتاب مبارزه بی پایان (کاربرد درمان پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی) برای ۵ نفر

مهلت شركت در چالش اسفند ماه تا پایان روز ۲۰ اسفند می باشد

وضعیت چالش های گذشته

ماه سال نام چالش جایزه تعداد برنده وضعیت جایزه
دی ۹۸ نامه شفقت ورزانه به خود کتاب آموزش ذهن برای شفقت ورزی ۵۰ نفر ارسال شد
بهمن ۹۸ ۱۰ شیوه شفقت ورزی به خود کارگاه رایگان آموزش ذهن برای شفت ورزی ٢٥ نفر برگزار شد
اسفند ۹۸  راه های کاهش تنش به هنگام بحران  کتاب مبارزه بی پایان  ۵ نفر
فروردین ۹۹
اردیبهشت ۹۹
خرداد ۹۹
تیر ۹۹
مرداد ۹۹
شهریور ۹۹
مهر ۹۹
آبان ۹۹
آذر ۹۹
دی ۹۹
بهمن ۹۹
اسفند ۹۹