دپارتمان پژوهش

انجام پژوهش های علمی، یکی از فرآیندهایی است که می تواند به گسترش یک علم کمک کند. علم روانشناسی نیز مانند سایر علوم، نیاز به مطالعه و پژوهش دارد. این امر می تواند به شیوه های مختلفی (انواع شیوه های تحقیق) صورت گیرد و این مطالعات ممکن است به صورت تحقیق و توسعه، بنیادی یا کاربردی و … باشند. بر این اساس تیم پژوهشی کلینیک آوای دوستی خدمات متفاوتی را در چندین دسته ارایه می کند.

۱) شما انجام پژوهش علمی را بلد هستید، یک ایده پژوهشی دارید و برای انجام آن نیاز به همکاری با یک تیم پژوهشی دارید.

افرادی که در این دسته قرار می گیرند، نیاز به هیچ آموزش خاصی ندارند. آنها انواع شیوه های پژوهش را می دانند، سوال ها یا فرضیه هایی دارند که می خواهند آنها را مورد آزمون قرار دهند اما به دلایل مختلف به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند. اگر شما جز این گروه هستید، می توانید ایده های خود را با ما در میان بگذارید تا در صورت تایید، با تیم پژوهشی ما همکاری کنید و پژوهش به صورت تیمی صورت گیرد. با توجه به اینکه این فرآیند یک کار تیمی می باشد و آموزشی صورت نمی گیرد، نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای برای آموزش نیست و مشاوره های حضوری در خصوص این فرآیند رایگان می باشد.

۲) شما ایده هایی برای پژوهش دارید، اما شیوه های انجام پژوهش را بلد نیستید.

افرادی که در این دسته قرار می گیرند، سوال ها یا فرضیه هایی برای پژوهش دارند، اما نمی دانند به چه شکل باید عمل کنند. افراد این گروه ممکن است در حوزه های مختلف انجام یک پژوهش نیاز به آموزش داشته باشند. اگر شما جز این دسته از افراد هستید، تیم پژوهشی ما می تواند قدم به قدم در فرآیند آموزش شیوه های پژوهش تا اتمام پژوهش شما در کنارتان باشد. با توجه به اینکه این فرآیند نیاز به آموزش دارد و یکی از اعضای تیم پژوهش بر کار شما نظارت خواهد داشت،‌ این فرآیند شامل پرداخت هزینه های آموزش می باشد. همچنین مشاوره حضوری در خصوص این فرآیند رایگان است.

۳) مایل به انجام پژوهش هستم، اما نه شیوه های پژوهش را می دانم و نه ایده ای برای پژوهش دارم.

افرادی که در این دسته قرار می گیرند، می خواهند وارد دنیای پژوهش های علمی شوند. با این حال این افراد هیچ تجربه قبلی ای از فرآیند یک پژوهش علمی ندارند. آنها نمی دانند چه فرضیات یا سوال هایی را مطرح کنند، آیا این سوال ها یا فرضیات آزمون پذیر هستند یا نه، و اینکه به طور کلی نمی دانند چطور و با چه شیوه ای باید کار خود را شروع کنند. اگر شما جز این افراد هستید، تیم پژوهشی کلینیک آوای دوستی از ابتدای فرآیند آموزش تا اتمام پژوهش تان با شما خواهد بود.  با توجه به اینکه این فرآیند نیاز به آموزش دارد و یکی از اعضای تیم پژوهش بر کار شما نظارت خواهد داشت،‌ این فرآیند شامل پرداخت هزینه های آموزش می باشد. همچنین مشاوره حضوری در خصوص این فرآیند رایگان است.

درخواست خود را ثبت کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند

این قسمت می تواند شامل پیام شما به ما، مختصر توضیحی درباره خودتان، یا اندک توضیحی در خصوص ایده های پژوهشی تان باشد.

لطفا صبر کنید