دوره های ویژه روان شناسان

پس از انجام ثبت نام، کارگاه قابل کنسل کردن نمی باشد

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت/ ACT)

ثبت نام تکمیل شده است

ثبت نام تکمیل شده است

محتوای دوره:

نظریه چهارچوب ارتباطی (RFT)، توجه آگاهی (Mindfulness)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، کاربرد شفقت در ACT، تمرین عملی + رول پلی

مدرس:

دکتر پیمان دوستی

زمان:

۱۹، ۲۰ و ۲۱ شهریور ۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۷

مبلغ:

آنلاین (۸۰۰ هزار تومان)

حضوری (۱۲۰۰۰۰۰ تومان)