دوره های ویژه عموم

کارگاه آموزش ذهن برای شفقت ورزی

محتوای دوره: مدیریت هیجان های ناخوشایند مانند غم، خشم، اضطراب، ترس و ….

زمان برگزاری: تا اطلاع ثانوی حضوری برگزار نمی شود. با قیمت ۷۰۰۰۰ تومان مجازی شرکت کنید.

ساعت دوره: ۱۰ الی ۱۴

مخاطب: عموم مردم

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مبلغ دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان (۲۰ درصد تخفیف دارد)

با احتساب ۲۰ درصد تخفیف: ۱۲۰۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر: ۴۴۱۰۶۶۷۷ (۰۲۱)

به علت شیوع ویروس کرونا، این دوره تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری برگزار نخواهد شد.

 

به علت شیوع ویروس کرونا، این دوره تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری برگزار نخواهد شد.

مجازی شرکت کنید