صفحه اصلی / درمان پذیرش و تعهد (ACT) / درمان پذیرش و تعهد(ACT) و توجه آگاهی برای درد مزمن

درمان پذیرش و تعهد(ACT) و توجه آگاهی برای درد مزمن

لنس مک کران، کوین ای وولز

مترجم: پیمان دوستی

بیشتر از ۳۰ سال قبل، درمان هایی بر پایه شناختی رفتاری یا CBT در طیف وسیعی بر روی درد مزمن انجام شده است. تحقیقات بر روی CBT به طور وسیعی صورت گرفته و امروزه همچنان ادامه دارد. به هر حال، تحقیقات و بررسی ها کاستی هایی در خصوص این روش نشان می دهد. احتیاج برای توسعه به طور واضح به نظر می رسد. روش های روان شناسی تاریخچه طولانی در درمان درد مزمن دارد. سه دهه گذشته مدل CBT به طور گسترده ای استفاده شده است. به نظر می رسد روش های بر پایه CBT اثر بخشی ارزشمندی برای درد مزمن دارند و با روش های معمول پزشکی مقایسه می شوند. با اینکه CBT در خصوص درد مزمن موفق بوده است، اما اثر بخشی آن محدود بوده و نیاز به توسعه یافتن دارد. ممکن است محور سازی زمانی در توسعه CBT برای درد مزمن اتصالی به رویدادها در آیتم های وسیع تری از CBT و درد مزمن باشد. این رویدادهای شامل پدید آمدن کاستی هایی در شواهد موجود، به خصوص در رابطه با فرایند درمان و مخصوصا گسترش در تئوری و روش های طراحی شده با تاکید بر روی فرایند هستند.

واضح است که در میان روش های درمانی توسعه یافته که از فکرهای روزانه برخواسته شده است، روش هنجارکردن رنج های بشر وسعت زیادی یافته است. همچنین بشر درباره افکار عادی، رفتار، تحلیل ها و حل مساله مانند معناها برای حل موفقیت آمیز این رنج ها سوال می پرسد. این روش بازتابی از تاکید بر روش تجربه کردن فراتر از یک آموزش، یک متافور، زبان، استفاده از لفظ ها، تغییر پاسخ ها، نشانه ها و کیفیت در رفتار از یک درمان است. در واقع من اشاره به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می کنم که ما می توانیم آن را درمان شناختی رفتاری بافتاری یا CCBT بخوانیم.

درباره پیمان دوستی

پیمان دوستی، دکتری تخصصي روانشناسی، مربي پذيرش و تعهد درماني(درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)، مولف و مترجم كتاب هاي اكت

این مطالب را نیز ببینید!

درد و پذیرش در مقابل رنج و تحمل در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت ACT)

نویسنده: پیمان دوستی   پذیرش و تعهد درمانی (درمان مبتني بر پذيرش و تعهد/ اكت/ …