شب اول

لطفا نزدیک ترین معنی به لغات را انتخاب نمایید.

Language test 1- first night

Please find synonyms for the following words.

درباره پیمان دوستی

پیمان دوستی، دکتری تخصصي روانشناسی، مربي پذيرش و تعهد درماني(درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)، مولف و مترجم كتاب هاي اكت