صفحه اصلی / ثبت نام کارگاه ها

ثبت نام کارگاه ها

کارگاه رفتار گرایی معاصر ACT/ RFT و کاربست بالینی آنها

گواهی شرکت در این دوره توسط دکتر نیکلاس ترنیکه به عنوان نویسنده یادگیری RFT امضا خواهد شد. توجه: لطفا به هنگام ثبت نام به تاریخ های ذکر شده دقت نمایید، زیرا پس از ثبت نام نهایی پیش پرداخت به هیچ عنوان برگردانده نمی شود نام دوره: کارگاه رفتار گرایی معاصر …

مشاهده بیشتر »