صفحه اصلی / ثبت نام کارگاه ها

ثبت نام کارگاه ها

دوره فشرده پذیرش و تعهد درمانی(همدان)

نام دوره: دوره فشرده پذیرش و تعهد درمانی مباحث دوره: اصول و فنون مشاوره و مصاحبه + اکت مقدماتی + اکت پیشرفته + کار عملی مدرس: پیمان دوستی مدت دوره: ۴ روز، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها: شروع از اردیبهشت ۱۳۹۷ مبلغ دوره: ۶۰۰ هزار تومان پیش پرداخت: ۲۰۰ هزار …

مشاهده بیشتر »

دوره فشرده پذیرش و تعهد درمانی (تهران)

نام دوره: دوره فشرده پذیرش و تعهد درمانی مباحث دوره: اصول و فنون مشاوره و مصاحبه + اکت مقدماتی + اکت پیشرفته + کار عملی مدرس: پیمان دوستی مدت دوره: ۴ روز، پنجشنبه ها و جمعه ها: شروع از اردیبهشت ۱۳۹۷ مبلغ دوره: ۶۰۰ هزار تومان پیش پرداخت: ۲۰۰ هزار …

مشاهده بیشتر »

دوره جامع پذیرش و تعهد درمانی(تهران)

نام دوره: دوره جامع پذیرش و تعهد درمانی مباحث دوره: اصول و فنون مشاوره و مصاحبه + اکت مقدماتی + اکت پیشرفته + کار عملی مدرس: پیمان دوستی مدت دوره: ۱۰ هفته، جمعه ها: شروع از اردیبهشت ۱۳۹۷ مبلغ دوره: یک میلیون تومان پیش پرداخت: ۲۰۰ هزار تومان

مشاهده بیشتر »