صفحه اصلی / ثبت نام کارگاه ها

ثبت نام کارگاه ها

كارگاه اكت فشرده شامل مقدماتي و پيشرفته(همدان-ارديبهشت ٩٧)

نام دوره كارگاه اكت(درمان مبتني بر پذيرش و تعهد) فشرده شامل مقدماتي و پيشرفته(همدان-ارديبهشت ٩٧) مباحث دوره: اصول و فنون مشاوره و مصاحبه + اکت مقدماتی + اکت پیشرفته + کار عملی مدرس: پیمان دوستی مدت دوره: ۴ روز، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها: شروع از اردیبهشت ۱۳۹۷ مبلغ دوره: …

مشاهده بیشتر »

كارگاه اكت فشرده شامل مقدماتي و پيشرفته(تهران-ارديبهشت ٩٧)

نام دوره: كارگاه اكت(درمان مبتني بر پذيرش و تعهد) فشرده شامل مقدماتي و پيشرفته(تهران-ارديبهشت ٩٧) مباحث دوره: اصول و فنون مشاوره و مصاحبه + اکت مقدماتی + اکت پیشرفته + کار عملی مدرس: پیمان دوستی مدت دوره: ۴ روز، پنجشنبه ها و جمعه ها: شروع از اردیبهشت ۱۳۹۷ مبلغ دوره: …

مشاهده بیشتر »

كارگاه جامع اكت شامل مقدماتي، پيشرفته، كار عملي(تهران-ارديبهشت ٩٧)

  نام دوره: كارگاه جامع اكت (درمان مبتني بر پذيرش و تعهد) شامل مقدماتي، پيشرفته، كار عملي(تهران-ارديبهشت ٩٧) مباحث دوره: اصول و فنون مشاوره و مصاحبه + اکت مقدماتی + اکت پیشرفته + کار عملی مدرس: پیمان دوستی مدت دوره: ۱۰ هفته، جمعه ها: شروع از اردیبهشت ۱۳۹۷ مبلغ دوره: …

مشاهده بیشتر »