صفحه اصلی / خرید کتاب

خرید کتاب

خرید آنلاین کتاب

    نام کتاب راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی جلد کتاب کتاب حاضر اجرای درمان پذیرش و تعهد را به صورت گروهی آموزش می دهد و هر فصل آن به آموزش یک مداخله می پردازد. آنچه در این کتاب می خوانید شامل آشنایی با پذیرش …

مشاهده بیشتر »