صفحه اصلی / روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

زبان بدن

بر اساس يافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود ۳۰تا ۴۰ درصد از ارتباطات ما به صورت کلامی و حدود ۵۰تا ۷۰درصد آن به صورت غير کلامی يعنی با استفاده از حالت های سر و دست و چشم و پا و ابرو و غيره صورت می گيرد. از ميزان تاثير …

مشاهده بیشتر »

طرحواره درمانی

بر اساس متون رشد شناختی، طرح واره قالبی است که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجربه را تبیین نمایند. در بافت روانشناسی و روان درمانی طرح واره به طور کلی، عنوان هر اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می شود که …

مشاهده بیشتر »

CBT : تکنیکهای شناسایی افکار

چگونه افکار، احساس ها را به وجود مي آورند؟ فرض اساسي بنيادين شناخت درماني اين است که تفسير فرد از يک رو يداد، شيوه رفتار و نوع احساس وي را تعيين مي کند. نکته اساسي: (۱) افکار و احساسها پديده هاي متمايزي هستند. (۲) افکار هر فرد احساسها و رفتارهاي …

مشاهده بیشتر »