صفحه اصلی / نظریه های یادگیری و تفکر

نظریه های یادگیری و تفکر

نظریه واکنشهای هیجانی : ماورر

ماورر از طرفداران نظریه کاهش سایق هال به شمار می آید. او دارای نظریه خاصی به نام واکنشهای هیجانی یا شرطی شدن اضطرابی است. به نظر ماورر شرطی شدن بازتابی پاولف بیشتر به وظایف دستگاه عصبی خود مختار و کنترل اندرونه ها و تنظیم دستگاه گردن خون ارتباط دارد. دستگاه …

مشاهده بیشتر »

یادگیری انتظاری چیس تولمن

چیس تولمن رفتار را از لحاظ مولکولی، یعنی بر حسب جزئیات فیزیکی و فیزیولوژیکی آن توصیف نمی کند، بلکه به خصوصیات و چگونگی کلی آن می پردازد. تولمن آموخته های حیوان را وسیله ای برای رسیدن به هدف مشخصی، مبتنی بر آزمایش و خطا تلقی می کند. حیوان برای نیل …

مشاهده بیشتر »

شرطی شدن مجاورتی – ادوین گاتری

نظام یادگیری گاتری بر مبنای نظریه ثرندایک و پولف استوار است. گاتری در نظریه مجاورتی ( contiguous) خود ارتباط محرک را با پاسخ تاکید می کند. پالوف اصل تقویت را مهم می داند و گاتری تقویت را مردود می شمارد و اصل مجاورت را اساس یادگیری و ارتباط محرک و …

مشاهده بیشتر »

کلارک لئونارد هال

یکی از علاقه های مهم و اولیه او سنجش استعدادها بود. دومین علاقه مهم هال هیپنوتیسم بود. سومین علاقه او که منجر به شهرت فراوانش شد، مطالعه فرایند یادگیری بود. هال مانند اکثر نظریه پردازان یادگیری کارکردگرا (functionalist)، به مقدار زیاد متاثر از نوشته های داروین بود. هال به ایجاد …

مشاهده بیشتر »

طبقه بندی مفاهیم

مفاهیم از دیدگاه گانیه به دو گروه عینی و انتزاعی تقسیم می شود. مفاهیم عینی، مفاهیمی هستند که مصداق بیرونی ملموس و مشهود دارن مانند صندلی. مفاهیم انتزاعی، مفاهیمی هستند که به وسیله تعریف مشخص می شوند، مانند عدالت. از دیدگاه برونر مفاهیم به سه گروه ترکیبی، غیر ترکیبی و …

مشاهده بیشتر »

مفهوم سازی

یکی از مهم ترین انواع یادگیری انسان یادگیری مفهوم است که به آن مفهوم سازی نیز می گویند. می توان گفت که مفهوم هسته اصلی تفکر آدمی را تشکیل می دهد. مفهوم سازی یعنی توانایی طبقه بندی، ما از راه طبقه بندی اشیا و امور آنها را شناسایی می کنیم …

مشاهده بیشتر »

تفکر چیست؟

منظور از تفکر، فرایندی است که توسط آن یادگیری های گذشته دستکاری و سازمان دهی می شود. در واقع تفکر عبارت است از باز آرایی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه بلند مدت. این تعریف کلی انواع مختلف تفکر را در بر …

مشاهده بیشتر »

نظریه های یادگیری: پاولف، واتسون و اسکینر

بخش اول : پاولف پدر نظریه یادگیری امروزی، ایوان پترویچ پاولف است. مفاهیم اساسی UR پاسخ غير شرطي است، زيرا هنوز هيچگونه يادگيري صورت نگرفته است ( ترشح بزاق سگ قبل از شرطي شدن). US محرك غير شرطي می باشد، محركي كه در ازاي شرط خاصي نمي باشد و تحريك …

مشاهده بیشتر »

نظریه یادگیری ثرندایک

ثرندایک را میتوان بزرگترین نظریه پرداز یادگاری دانست. پژوهش های ثرندایک با مطالعه تله پاتی ذهنی در کودکان شروع شد. پژوهش حیوانی پیش از ثرندایک اعتقاد دکارت مبنی بر اینکه هم بدن انسان و هم بدن حیوانات بر طبق اصول ماشینی واحدی عمل می کنند مشوق تحقیقات کالبدشناسی درباره حیوانات …

مشاهده بیشتر »

روش های مطالعه یادگیری

یکی از دلایل وجود رویکردها یا روش های مختلف مطالعه یادگیری در دسترس نبودن یادگیری است. بعضی روانشناسان فکر می کنند بهترین مکان مطالعه یادگیری موقعیت های واقعی هستند نه آزمایشگاه. این روش مطالعه پدیده ها، آن گونه که به طور طبیعی اتفاق می افتد مشاهده طبیعی نام دارد. دانشمند …

مشاهده بیشتر »